ILUVE - platforma, która dzięki analizie statystycznej danych opisujących oferty przy wykorzystaniu twierdzenia Bayesa umożliwi proces automatycznego kojarzenia ofert kupna i sprzedaż nieruchomości. Narzędzie kierowane będzie do osób biorących udział w transakcjach nieruchomości, więc e-usługa skupiać się będzie na aspektach specyficznych dla tej grupy rynkowej, nie obsługiwanych dotąd przez dostępne na rynku rozwiązania.
  • Algorytm matchujacy oferty potencjalnych stron transakcji nieruchomości. Główny moduł wyróżniający platformę na tle istniejących rozwiązań jest wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji i logiki rozmytej. Zastosowanie klasyfikatorów opartych o twierdzenie Bayesa umożliwi automatyczne kojarzenie ofert nieruchomości i ich dedykowane udostępnianie.
  • Panel użytkownika popytowego. Pozwalać będzie na złożenie specyfikacji poszukiwania nieruchomości. Z punktu widzenia innowacyjności pozwoli na zbieranie predefiniowanych cech służących do powstawania samouczącego się słownika wyrażeń wskazujących na występowanie prawdopodobieństwa pożądanych cech ofert.
  • Panel użytkownika podażowego. Moduł pozwalający na automatyczne kojarzenie posiadanych ofert sprzedaży z ofertami kupna. Z punktu widzenia innowacyjności realizować będzie zadanie bazowego słownika do analizy statystycznej zbioru cech ofert.
  • Technologia umożliwiająca poprawne działanie platformy, zarówno z poziomu komputerów osobistych wyposażonych w przeglądarkę internetową jak i rozwiązań mobilnych.
  • Technologia umożliwiająca automatyczne uzyskiwanie skomplikowanych danych